Zadzwoń do nas
+48 530 088 176

Najlepsze metody zarządzania projektami informatycznymi IT

Nasze usługi Wróć do Know-How

https://pixlab.pl/uslugiZarządzanie projektami informatycznymi ma na celu zorganizowanie pracy specjalistów z różnych obszarów IT. Projekty informatyczne to zarówno wizytówkowe, proste strony internetowe firm usługowych, platformy służące do sprzedaży online, jak i rozbudowane systemy dedykowane. Mogą się więc różnić rodzajem, skalą, złożonością, ale także oczekiwaniami klienta dotyczącymi zarówno współpracy, jak i efektu. Dlatego do każdego projektu najlepiej indywidualnie dobrać jeden z szerokiej gamy sposobów zarządzania projektami. Jak przebiega zarządzanie projektami IT? Jakie stosuje się metody zarządzania projektami? Odpowiedzi przedstawiamy w artykule.

Na czym polega zarządzanie projektami informatycznymi?

Zarządzanie projektami IT ma na celu uporządkowanie oraz zorganizowanie całego, często długiego i skomplikowanego procesu tworzenia oprogramowania. Na początku projektu firma programistyczna określa wraz z klientem cel projektu, zakres prac oraz oczekiwania dotyczące efektu.

Jeszcze niedawno, niezależnie od wybranej metodyki zarządzania projektami, organizacją pracy nad projektem zajmował się zespół programistów, w którym każdy z członków był odpowiedzialny za inny obszar zadań. Wszyscy specjaliści pracujący nad projektem byli w takim samym stopniu odpowiedzialni za jego realizację, a dodatkowo bezpośrednio współpracowali z klientami. Bez zewnętrznego zarządzania projektami pojawił się problem niskiej wydajności oraz nieporozumień, a w konsekwencji wydłużał się czas trwania projektów.

Obecnie kierownik projektu odpowiada za zadania takie jak: kontakt z klientem, uporządkowanie procesu, ale też efektywne zarządzanie projektami. Prowadzenie projektu informatycznego wiąże się z przypisaniem konkretnego zespołu do jego realizacji, zarządzaniem zadaniami oraz egzekwowaniem efektów na każdym etapie prac. To również kierownik projektu decyduje w porozumieniu z klientem o wyborze konkretnej metodyki zarządzania projektami. Kierownicy projektów w ramach projektu określają sposób zarządzania projektem, ale pod ich okiem jest też planowanie, kontrola projektu czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Na czym polega zarządzanie projektami informatycznymi? - Pixlab.pl
Metodyki zarządzania projektami - Pixlab.pl

Metodyki zarządzania projektami

Korzystanie z wybranej techniki zarządzania projektami to opieranie się na określonym zestawie zasad i narzędzi, których celem jest organizacja pracy podczas powstawania nowego oprogramowania. Ma pomóc zwiększyć produktywność zespołu oraz umożliwić oddanie produktu w określonym terminie.

Wyróżnia się dwie podstawowe metodyki zarządzania projektami - zwinne oraz kaskadowe.

Zwinne metodyki zarządzania projektami pokazują nowoczesne podejście do prowadzenia projektów. Opierają się na elastyczności, która umożliwia zarządzanie ryzykiem w trakcie powstawania produktu. Zmiany mogą być wprowadzane na różnych etapach realizacji projektu. Zwinne techniki zarządzania projektami to m.in.: Agile, Lean, Scrum oraz Kanban.

Metodyki kaskadowe odzwierciedlają tradycyjne podejście do zarządzania projektami. Podstawą realizacji projektu jest dokumentacja procesów stworzona we współpracy z klientem przed rozpoczęciem prac. Klasyczne metody zarządzania projektami koncentrują się na najważniejszych zadaniach, które muszą zostać wykonane w określonym czasie. Charakteryzują się małą elastycznością, a wprowadzanie zmian w trakcie realizacji projektu jest praktycznie niemożliwe. Wśród kaskadowych metod zarządzania projektami najczęściej wymienia się Waterfall i Prince2.

Metody zwinne - elastyczne metodyki zarządzania

 • Agile
  Agile to podstawowa, zwinna metodyka zarządzania projektami informatycznymi. Głównym założeniem jest podzielenie dużych projektów na mniejsze etapy (tzw. sprinty). Po danym sprincie cały zespół wraz z klientem analizuje dotychczasowe rezultaty i podejmuje decyzję o ewentualnych poprawkach lub kontynuowaniu prac. Zasadami metodologii agile są wartości dotyczące elastyczności w zakresie prac nad projektem oraz partnerskiej współpracy między firmą programistyczną a klientem.

  Duże znaczenie w zastosowaniu metody Agile w projektach ma ciągłe doskonalenie procesów, aby efekt był zadowalający dla klienta. To jedna z podstawowych metodyk zarządzania projektami, w których klient ma wizję produktu, ale nie jest w stanie dokładnie go opisać w specyfikacji technicznej. Metoda opisana jest szerzej w artykule https://pixlab.pl/metodologia-agile-co-to-jest-i-na-czym-polega-taka-metoda-zarzadzania

 • Metoda Lean
  Metodologia Lean bazuje na wartościach modelu Agile. Choć w pierwotnej wersji dotyczyła zarządzania przedsiębiorstwami, to chętnie wykorzystuje się ją również w prowadzeniu projektów IT. Najważniejszą wartością Lean jest unikanie marnotrawstwa, czyli wykonywania zadań niemających wpływu na ostateczny kształt lub jakość powstającego oprogramowania. Duży nacisk kładzie się na ciągłe skoncentrowanie członków zespołu na budowaniu wartościowego, funkcjonalnego produktu.

 • Scrum
  Metoda scrum to metodologia zarządzania projektami również opierająca się na podstawach metody Agile. Łączy je elastyczne podejście do projektu, spotkania zespołu po wykonaniu każdego zadania oraz udział klienta w pracy nad projektem informatycznym.

  Scrum opiera się na pracy zespołowej oraz codziennych, kilkuminutowych spotkaniach zespołu projektowego, w którym każdy członek zespołu opowiada, na jakim jest etapie pracy w projekcie oraz czy napotkał jakieś trudności. Pozwala to szybciej rozwiązywać bieżące problemy programistów pojawiające się w ramach wykonywanych zadań.

  W metodyce scrum zostaje powołana osoba do zarządzania projektem, odpowiedzialna za zespół oraz realizację zadań - zwana scrum master lub product ownerem. Scrum master kontroluje oraz koordynuje projekt.

 • Metoda Kanban
  Projekt realizowany przy pomocy metody Kanban zostaje rozpisany na wiele małych zadań, które zostają umieszczone na tablicy, do której ma dostęp cały skład projektu.

  Dzięki zastosowaniu tego narzędzia cały zespół dokładnie wie, na jakim etapie realizacji jest dane zadanie i mogą monitorować przepływ pracy.

  Tablicą Kanban w projekcie może być tablica magnetyczna z umieszczonymi kolorowymi karteczkami wędrującymi między tabelami. Swoje zadanie spełnią również tablice internetowe stworzone do zarządzania projektami, takie jak Jira czy Trello.

  Tablica Kanban w projektach informatycznych podzielona jest najczęściej na cztery części:
  • do zrobienia
  • w realizacji
  • testowanie
  • zakończone

 

Metody zwinne - elastyczne metodyki zarządzania - Pixlab.pl
Metody kaskadowe - tradycyjne zarządzanie projektami - Pixlab.pl

Metody kaskadowe - tradycyjne zarządzanie projektami

 • Waterfall
  Jedną z tradycyjnych metodyk zarządzania projektami jest waterfall. To model kaskadowy zarządzania projektem polegający na tym, że zadania są wykonywane ściśle z dokumentacją techniczną projektu. Wszystkie etapy prac należy wykonywać w określonej od początku kolejności. W projekcie nie jest możliwy powrót do danego etapu, jeśli został on już określony jako zakończony.

  Metoda klasyczna zarządzania projektami waterfall skoncentrowana jest na jak najwyższej jakości powstającego oprogramowania. Wszelkie wymagania i oczekiwania klienta dotyczące projektu muszą być ustalone przed rozpoczęciem programowania. Metodyka zarządzania projektami waterfall nie wymaga stałego uczestniczenia klienta podczas realizacji procesów z uzgodnionej wcześniej dokumentacji.

 • PRINCE2
  PRINCE2 jest najbardziej formalną, ustrukturyzowaną metodą zarządzania projektami. Nazwa PRINCE2 pochodzi od słów Projects In Controlled Environments, co w przetłumaczeniu oznacza projekty w środowiskach kontrolowanych. Cyfra 2 oznacza drugą wersję tej metody.

  Prince2 stanowi standard dla prowadzenia projektów zatwierdzony przez rząd brytyjski, dlatego najczęściej korzysta się z tej metody w projektach publicznych.

  Metoda PRINCE2 koncentruje się na realizacji założeń i celów biznesowych. Na początku definiowane są wszystkie etapy i zadania. Nad każdym z ustalonych procesów czuwa odpowiedzialna za nie osoba. Podczas realizacji projektu powołana rada projektowa stale kontroluje jakość realizacji procesów.

Zarządzanie projektami IT - jaką metodę wybrać?

Metodologia powinna być dobrana do specyfiki projektu oraz konkretnego klienta i jego potrzeb.

Metody zwinne sprawdzą się w realizacji innowacyjnych, eksperymentalnych projektów IT. Nowoczesne metody są również polecane wówczas, gdy projekt oparty jest o wizję klienta, który chce uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji.

Tradycyjne metody zarządzania sprawdzą się w realizacji projektów dokładnie przemyślanych i opisanych w specyfikacji. Skrupulatnie opracowany projekt nie wymaga stałego udziału zleceniodawcy podczas prac programistów.

Masz pytanie? Potrzebujesz wstępnej wyceny?

Nie bój się pytać. Jestem po to, aby Ci pomóc i doradzić najlepsze rozwiązanie.
newsletter

Bądźmy w kontakcie!

Masz pytanie lub chcesz porozmawiać o projekcie?
Pixlab Sp. z o.o.
ul. Kosynierów 120/A16, 84-230 Rumia

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.